Kurumsal Veri Yol Haritası Nasıl Oluşturulur, Neden Önemlidir?

Data Roadmap 27 Ocak 2023

Dijital dönüşüm çağında veri üretimi hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Kurumlar büyük hacimli verilerin depolanması, işlenmesi ve paylaşılmasında hızı ve verimliliği arttırmak için farklı yöntem ve teknolojileri kullanmaktadır.

corporate_roadmap_(1)

Günümüz dünyasında veriler de şirketlerin sahip oldukları varlıklar arasında yerini aldı. Artık veriler şirketlerde inovasyonu destekleyerek, karar alma mekanizmalarının merkezinde yer almaya başladı. Bakış açısında gerçekleşen bu değişim sadece yönetim seviyesindeki bilinci değil, ekiplerin tüm kademelerinde bilincin artması ve yüksek teknolojinin kullanılması ile kendini göstermeye başlamıştır.Peki, bugün tüm şirketler karar mekanizmalarında verileri kullanmak için uygun alt yapı ve organizasyonlara sahip mi? Halihazırdaki teknolojiler nasıl daha etkin kullanılabilir?Deneyim ve sezgilerle alınan kararlar dijitalleşen dünyada doğru kararların verilmesi için yeterli olmamaktadır. Karar noktasında deneyim ve sezgilerin yanında verilerin de kullanılması doğru kararların alınabilmesi için çok önemlidir.Dijital dönüşüm ile birlikte veri paylaşımında yaşanan artışlar verilerden değer ve anlam kazanmaya yönelik yapay zekâ projelerinin çoğalmasına ve bu teknolojilerin etkin kullanımına ihtiyaç doğurmaktadır. Yapay zekâ projelerinin ve diğer analitik çalışmaların olmazsa olmazı doğru ve kaliteli veriler ile çalışmaktır. Aksi takdirde analitik çalışmaların çıktıları faydanın ötesinde zarara bile neden olabilir. Bu noktada verilerin kalitesini, güncelliğini ve bütünlüğünü sağlamak ve sürdürülebilir bir yapıyı oluşturmak için şirketlerin tanımlanmış bir veri stratejisine ihtiyacı vardır. Bu veri stratejisi, şirketlerin iş hedeflerinin ve stratejilerini destekleyecek şekilde kurgulanmalıdır. Biz de Doğuş Teknoloji olarak verilerin yaşam döngüsü içerisinde kalite gereksinimlerini sağlamak, verilerin karar mekanizmalarında doğru ve etkin kullanımını sağlamak için veri stratejisi ve yol haritası projeleri gerçekleştiriyoruz. Şirketimizin, grubumuzun ve diğer müşterilerimizin iş stratejilerine uygun veri stratejilerini belirliyor ve veri yol haritalarını birlikte geliştiriyoruz.

Veri Yol Haritası (Data Roadmap) Nedir?


Veri yol haritası (data roadmap) şirketlerin iş stratejilerine uygun veri stratejisine sahip olmasında gerekli olan projelerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve kısa-orta vadeli planlamalar ile takvime konumlandırılarak takip edilecek yol haritasının belirlenmesidir. Şirket içerisinde alınacak kararlarda veri yol haritası (data roadmap) planlamasından yararlanılmalıdır. Çünkü küçük olarak gözüken birçok veri, doğru karar almayı etkileyecek büyük iş fırsatlarına dönüşme potansiyeline sahiptir.Her şirketin veri yol haritasını (data roadmap) belirleme çalışması öncesinde, mevcut iş stratejisini ve kısa-orta vadedeki hedeflerini belirlemiş olması önem arz etmektedir. Veri yol haritası (data roadmap), bir kuruluşun verilerle ilgili hedeflerine ulaşmak için atması gereken adımları özetleyen bir plandır.İstenen sonuçlara en hızlı şekilde ulaşmak için tamamlanması gereken veri ile ilgili girişimleri, projeleri ve faaliyetleri ana hatlarıyla belirleyen stratejik bir belgedir. Veri stratejisi odağında verinin yönetişimi, veri yetenekleri, verilerin işlenmesi, analitik çalışmalar, teknoloji & alt yapı ve veri mimarisi veri yol haritasının (data roadmap) kapsamındaki alanlar olarak sıralanabilir.Veri Yol Haritası (Data Roadmap) Hazırlamanın Avantajları Nelerdir?


Bir veri yol haritası (data roadmap) hazırlamanın, şirket stratejilerine etkili bir şekilde ulaşmanın yanında, yönetim kademesi ve çalışanlar arasındaki iletişim, süreçlerin izlenebilirliği gibi birçok avantajı da bulunmaktadır.Veri yol haritası (data roadmap) kurum için gerekli veri yönetişim projelerinin önceliklendirilerek, takvime uygun olarak ilerlemesini sağlar.• Roadmap içerisinde çalışanlar için farklı sorumluluk atamaları olabilir. Bu sebeple yöneticiler, her çalışanın gerçekleştirdiği performanstan hızlı bir şekilde haberdar olabilir ve aradaki iletişimi güçlendirebilir.• Veri yol haritası (data roadmap) kapsamında iş birimleri ve kurum çalışanları veri yönetişim rollerini sahiplenir. (Veri sorumlusu, data translator vb.) Veri yönetişimi için operasyonel modelin kurulması ile, veri özelinde alınan kararlar bütüncül veri stratejini destekleyecek hale gelir.• Stratejik hedefe doğru giderken; en verimli ve doğru olan süreçler tasarlanmaya çalışılır. Bu çalışmalarda rol alacak çalışanların rol ve sorumlulukları ile hangi noktada kimin etkin olduğu, kimin karar verici olduğunu tanımlanmaktadır.• Veri yol haritası (data roadmap), farklı departmanların bir araya gelerek veriler için ortak karar almasına ve veri odaklı iş geliştirme için ortak projeler çıkarılmasını sağlar. Kurumun kollektif bilincini arttırarak veri odaklı kültürel dönüşümünü destekler.• Veri yönetişimi süreçleri ile verilerin kurum genelinde bütüncül yönetimi sağlanır. Bu sayede finansal kayıpların önüne geçilmesi, tekrarlanan operasyonel işlerin azaltılması, sahip olunan verinin kalitesinin arttırılması gibi birçok fayda sağlar. Kaynakların doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasına da yardımcı olur.Veri Yol Haritası (Data Roadmap) Nasıl Oluşturulur?


Uluslararası alanda yapılan çalışmalar doğrultusunda DAMA organizasyonu veri yönetişimi standartlarını yansıtan bir kaynak olarak gösterilebilir. Özellikle DMBoK tarafından yayınlanmış olan veri yönetişim çerçevesi, kurumlara bir kaynak olarak gösterilmektedir. Doğuş Teknoloji olarak Veri yol haritası (data roadmap) çalışmalarında bu kaynağı referans aldık. Bunu farklı sektörler ve farklı büyüklükteki kurumlardaki deneyimlerimiz ile zenginleştirerek özgün veri yol haritası (data roadmap) çerçevemizi hazırladık. Kurumların yol haritalarını oluşturmak için de aşağıdaki süreci uyguluyoruz.•Veri stratejisi belirlenir:


İlk aşamada veri yol haritası (data roadmap) oluşturmak için veri stratejisi ve hedefleri belirlenir. Veri stratejisi ve hedefleri, hangi iş hedefini destekleyeceği ve hangi iş hedefini desteklemeyeceğini belirleyecek şekilde olmalıdır.•Veri kaynaklarınızı ve veri yetkinlikleri:


Veri stratejisinin belirlendikten sonra veri kaynakları analiz edilir. Verilerin kaynaklarında toplanan veri stratejik olarak değerli veriler olmalıdır. Verilerin kaliteli ve kullanılabilir olması için gereksinimler belirlenir.•Veri teknolojileri ve altyapısı:


Veri stratejisini destekleyecek, analitik çalışmalara altyapı sağlayacak teknolojilerin yeterliliği analiz edilerek, gelecek hedeflerin gerçekleştirmesini sağlayacak veri mimarisi belirlenir.•Analitik senaryolar:


Verinin kurum KPI larını ve hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacak, analitik senaryolar, örnek verilerin uzman veri bilimciler ve veri mimarları ile belirlenmesi sağlanır.•Veri yönetişimi:


Verinin etkin ve güvenli bir şekilde kullanılması için gerekli olan operasyonel sürekliliğin sağlanacağı yapı tasarlanır.•Veri yol haritası (data roadmap):


Hedeflerinizi, veri kaynaklarınızı, veri akışını ve veri işlemeyi planladıktan sonra, veri yol haritanızı bütüncül olarak oluşturulur.Popüler Yazılar

GPT-4-Chat GPT(304 x 140 px)
GPT-4 Nedir? GPT-4 Nasıl Kullanılır?

Günümüzde yapay zeka (AI), hayatımızın her alanında giderek daha fazla yer ediniyor. Bu alandaki gelişmelerden biri de büyük dil modelleri (LLM) olarak bilinen AI modellerinin gelişimidir.GPT-4'ün özelliklerini, yeteneklerini ve potansiyel kullanım alanlarını inceleyeceğiz.

Ar-Ge

27 Aralık 2023 | 4 dk okuma

büyük
Kurumsal Farkındalık Yönetiminde Teknoloji Kullanımı

Kurumsal dünyada başarılı bir farkındalık yönetimi, gün geçtikçe daha kritik hale gelir

Bilgi Güvenliği

18 Ekim 2023 | 4 dk okuma

Disaster_-recovery-services(304_×_140_px)
Kriz Anlarında İş Sürekliliği, Felaket Kurtarma (Disaster Recovery) En İyi Uygulamaları

Modern iş dünyasında olağanüstü durumlar, doğal afetler ve teknoloji başarısızlıkları gibi beklenmeyen durumlar her an ortaya çıkabilir. Bu tür olaylar, iş sürekliliğinin kesintiye uğramasına ve organizasyonların ciddi zarar görmesine neden olabilir. İşte bu noktada iş sürekliliği planlaması ve felaket kurtarma uygulamaları devreye girer.

İş Sürekliliği Yönetimi

22 Eylül 2023 | 3 dk okuma

(304_×_140_px)
Veri Tahminlemesi ile Kararlarınızı Verilere Dayandırın

Kararlarınızın geleceği şekillendirdiğini bilmek sizi endişelendiriyor olabilir. Ancak yalnızca sezgileriniz üzerinden hareket etmek zorunda olduğunuzu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 21. yüzyılın dijital çağında veri tahminlemesi, karar alma süreçlerinde büyük bir dönüşüm sağlıyor. İşte veri tahminlemesinin karmaşık dünyası! Kararlarınızı verilere nasıl dayandırabilirsiniz? Gelin, birlikte inceleyelim.

Veri Çözümleri

24 Ağustos 2023 | 5 dk okuma

Compliance_and_Permission_Management_Privacy_and_Data_Protection_(378_×_240_px)
Veri Uyumluluğu ve İzin Yönetimi

Veri uyumluluğu ve izin yönetimi, kullanıcı gizliliği ve veri koruması açısından önemli bir ilişkiye sahiptir. Veri uyumluluğu, ilgili veri koruma mevzuatlarına ve standartlara uygun bir şekilde verilerin işlenmesini ve korunmasını sağlarken, izin yönetimi ise kullanıcıların verilerinin nasıl kullanılabileceğine dair kontrolleri içerir. Veri uyumluluğu, chatbotların gizlilik politikalarının, kullanıcıların verilerinin işlenmesi ve saklanmasıyla ilgili geçerli mevzuata uygun olarak hazırlanmasını gerektirir. Özellikle Avrupa Birliği'nde Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) gibi veri koruma düzenlemeleri, chatbotların kişisel verileri işleme süreçlerinde uyulması gereken çeşitli prensipler ve gereklilikler sunar. Bunlar arasında veri minimizasyonu, şeffaflık, veri erişimi ve kullanıcılara veri işleme süreçlerine rıza verme hakkı gibi konular yer alır.

Veri Uyumluluğu

21 Temmuz 2023 | 4 dk okuma

listing
CRM ve Pazarlama Otomasyonu Nedir?

CRM (Customer Relationship Management), müşteri ilişkilerini düzenleme ve yönetme anlamını taşır. İşletmelerin potansiyel müşteri kitlesi ile etkileşimlerini izlemek, yönetmek ve geliştirmek için kullandığı bir strateji ve teknoloji sistemidir. CRM, müşteri bilgilerini toplamak, depolamak, analiz etmek ve bu bilgilere dayalı olarak daha iyi müşteri deneyimi ve ilişkileri oluşturmak için kullanılır. CRM, müşterilerle ilgili bilgileri tek bir merkezi veri tabanında toplar ve bu bilgileri kullanarak müşteri etkileşimlerini takip eder. Bu veri tabanında müşteri iletişim bilgileri, satın alma geçmişi, destek talepleri, tercihleri ve diğer ilgili bilgiler yer alır. CRM, bu verilerin analizini yaparak müşterilerin ihtiyaçlarını, eğilimlerini ve davranışlarını anlamayı ve buna göre stratejiler geliştirmeyi sağlar.

CRM

23 Haziran 2023 | 4 dk okuma

Yapay_Zeka_Stratejileri_(620x473)
Yapay Zeka Destekli Stratejiler ile Üstün Müşteri Deneyimi

Günümüz iş dünyasında müşteri deneyimi sadece bir tercih değil, aynı zamanda işletmelerin başarısı için kritik bir unsurdur. İyi bir müşteri deneyimi; müşteri bağlılığını artırabilir, marka itibarını yükseltebilir ve rekabet avantajı sağlayabilir. Yapay zeka destekli stratejilerin yükselişi, işletmelerin müşteri deneyimini geliştirmek için kullanabilecekleri yeni araçlar sunar. Bu teknolojiler, müşterilerle daha kişiselleştirilmiş, duyarlı ve etkileşimli bir şekilde iletişim kurmaya ve işletmelere daha üstün bir müşteri deneyimi sunmaya yardımcı olabilir. Ancak yapay zeka destekli stratejilerin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için doğru strateji ve uygulamaların belirlenmesi önemlidir.

Yapay Zeka

08 Haziran 2023 | 4 dk okuma

Yazılım_Servisi_Nedir_(620x473)
Yazılım Hizmeti Nedir?

Günümüzde işletmeler, verimliliklerini artırmak ve rekabet güçlerini korumak için teknolojiyi kullanmak zorundadır. Yazılım hizmetleri, işletmelerin iş süreçlerini optimize etmelerine ve daha verimli hale getirmelerine yardımcı olur. Türkiye’nin en büyük yazılım şirketleri de müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak onların hedeflerini en iyi şekilde anlayarak, müşterileri için en uygun yazılımı geliştirir.

Yazılım Geliştirme

10 Mayıs 2023 | 5 dk okuma