Kriz Anlarında İş Sürekliliği, Felaket Kurtarma (Disaster Recovery) En İyi Uygulamaları

Modern iş dünyasında olağanüstü durumlar, doğal afetler ve teknoloji başarısızlıkları gibi beklenmeyen durumlar her an ortaya çıkabilir. Bu tür olaylar, iş sürekliliğinin kesintiye uğramasına ve organizasyonların ciddi zarar görmesine neden olabilir. İşte bu noktada iş sürekliliği planlaması ve felaket kurtarma uygulamaları devreye girer.

Disaster_-recovery-services(4000_×_1600_px)

Felaket kurtarma planlaması ve iş sürekliliği, bir işletmenin beklenmedik durumlar karşısında hızlı ve etkin bir şekilde nasıl yanıt vereceğini belirleyen stratejik bir süreçtir. Bu, işletmelerin müşterilerine, paydaşlarına ve çalışanlarına olan taahhütlerini yerine getirmelerine yardımcı olur, böylece finansal kayıpları en aza indirir ve marka itibarını korur.Kriz Anlarında İş Sürekliliği


Kriz anlarında iş sürekliliği, işletmelerin temel iş süreçlerini sürdürme kapasitesini ifade eder. Özellikle teknoloji bağımlılığının yüksek olduğu günümüzde, sistem çökmesi veya veri kaybı gibi felaketler, iş sürekliliğini hızla durdurabilir. İş sürekliliği planlaması, bu tür olayların etkilerini azaltmak için bir dizi strateji ve prosedür içerir.Bu süreç, işletmenin kritik iş süreçlerinin analizini, kesinti tolerans seviyelerinin belirlenmesini ve kesinti durumunda geri yüklemenin nasıl gerçekleştirileceğini içerir. Ayrıca yedekleme sistemlerinin, alternatif çalışma alanlarının ve kritik iş süreçlerinin desteklenmesi için gereken kaynakların da bir listesini içermelidir. İş sürekliliği planlaması, olası bir kesintinin finansal ve operasyonel etkisini değerlendirmek için de büyük öneme sahiptir.İş sürekliliği planlaması, sadece işletmenin gelecekteki olası krizlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda müşterilere, paydaşlara ve çalışanlara işletmenin sağlamlığı ve kararlılığı hakkında güven verir. İşte bu planlamada dikkate alınması gereken bazı kritik yönler:Risk Değerlendirmesi: İş sürekliliği planlaması, işletmenin karşılaşabileceği tüm riskleri ve tehditleri değerlendirmelidir. Değerlendirme süreci; doğal afetler, siber saldırılar, ekipman arızaları gibi şeyleri içerebilir.Kurtarma Stratejileri: Kriz anında hangi iş süreçlerinin öncelikli olacağının belirlenmesi gereklidir. Öncelikli iş süreçleri için etkili kurtarma stratejileri oluşturulmalıdır.İletişim Planı: Kriz durumunda nasıl hareket edileceği konusunda tüm paydaşlarla etkin bir şekilde iletişim kurmak önemlidir. İletişim planı; çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer ilgili taraflar arasında hızlı ve etkili bir iletişim sağlamalıdır.Test ve Revizyon: İş sürekliliği planı, periyodik olarak test edilmeli ve incelenmelidir. Bu, planın gerçek bir durumda işlevsel olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.Eğitim: Çalışanlar, planın parçası olan prosedürler ve sorumluluklar konusunda eğitilmelidir. Bu, planın başarılı bir şekilde uygulanmasında kritik bir adımdır.Yasal ve Düzenleyici Uyum: Bazı bölgelerde, iş sürekliliği planlaması hükümet düzenlemeleri ve standartlarla uyumlu olmalıdır. Bu uyumu sağlamak, işletmenin yasal sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olur.Finansal Planlama: Kriz anında ekstra finansal kaynaklara ihtiyaç duyulabilir. Bu durum, alternatif tedarikçilerle anlaşmalar yapmak, ek personel istihdam etmek veya geçici bir konumda çalışmak gibi ekstra masrafları içerebilir.Sonuç olarak iş sürekliliği planlaması, karmaşık ve çok yönlü bir süreçtir. İşletmelerin, felaket durumlarında bile çalışmaya devam edebilmelerini sağlayan kritik bir stratejidir. Uzmanlarla iş birliği yapmak ve düzenli olarak planı gözden geçirmek, bu sürecin etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli bir rol oynar.Felaket Kurtarma Stratejileri


Felaket kurtarma stratejileri; veri, donanım ve yazılımın, bir felaket durumunda hızlı bir şekilde geri yüklenmesini içerir. Bu süreç, iş sürekliliği planlamasının bir parçası olarak verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve gerektiğinde geri yüklenmesini sağlamaya yardımcı olur.Felaket kurtarma stratejisinin önemli bir yönü, düzenli yedekleme ve veri geri yükleme testlerinin yapılmasıdır. Bu, bir işletmenin hangi verilere ne kadar hızla ihtiyaç duyduğunu belirleyebilmesine ve felaket kurtarma planının gerçek bir felaket sırasında ne kadar etkili olacağını anlamasına yardımcı olur.Felaket kurtarma, iş sürekliliği planlamasının vazgeçilmez bir bileşeni olduğu için kritik bir öneme sahiptir. İşte bu sürecin diğer önemli adımları:Felaket Kurtarma Planı Oluşturma: Plan, ne tür bir felaketin meydana gelebileceğini, bu felaketlerin işletmeye ne şekilde etki edebileceğini ve bunlara karşı hangi adımların atılması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde belirtmelidir. Bu, ayrıca acil durum iletişim protokolleri ve sorumlu personel atamaları gibi operasyonel ayrıntıları da içermelidir.● Hedef Kurtarma Zamanları Belirleme: Hedef Kurtarma Zamanı (RTO) ve Hedef Veri Kaybı Zamanı (RPO), işletmenin ne kadar süre içinde operasyonlarına devam etmesi gerektiğini ve ne kadar veri kaybının kabul edilebilir olduğunu belirlemeye yardımcı olur.● Çoklu Yedekleme Seçenekleri Kullanma: Veri yedeklemesi, hem yerel hem de bulut tabanlı çözümleri içermelidir. Bu, tek bir yedekleme yönteminin başarısız olması durumunda ek bir koruma sağlar.● Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Sözleşmelerinin İncelenmesi: Eğer işletme, veri yedekleme veya kurtarma hizmetlerinde üçüncü taraf sağlayıcılar kullanıyorsa bu sözleşmelerin düzenli olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu, her iki tarafın da beklentilerin farkında olmasını ve gerektiğinde uygun şekilde hareket etmesini sağlar.Güvenlik Protokolleri: Felaket kurtarma, yalnızca doğal felaketler veya ekipman arızaları değil, aynı zamanda siber güvenlik tehditlerini de içermelidir. Güvenlik protokolleri, verilerin izinsiz erişimden korunmasına yardımcı olur.Çalışan Eğitimi ve Farkındalık: İlgili personel, felaket kurtarma planının ne zaman ve nasıl uygulanacağı konusunda düzenli olarak eğitilmeli ve bilgilendirilmelidir.Sürekli İzleme ve Güncelleme: Felaket kurtarma planı, değişen iş ihtiyaçlarına ve teknolojiye uyum sağlamak için düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.Sonuç olarak etkili bir felaket kurtarma stratejisi, işletmenin kritik verilerini ve sistemlerini korumasına, müşteri güvenini artırmasına ve yasal ve düzenleyici gerekliliklere uymasına yardımcı olabilir. Bu, iş sürekliliğinin sürdürülmesi için hayati öneme sahip olan, karmaşık ancak ödüllendirici bir süreçtir. Uzmanların yardımı ve sürekli izleme, bu sürecin başarıyla yönetilmesinde kritik rol oynar.Müşteri İlişkileri ve Kişiselleştirilmiş Deneyimler


Her işletme için farklı iş süreçleri kritik öneme sahip olabilir. Bu nedenle kritik iş süreçlerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması, hangi iş süreçlerinin ilk olarak geri yüklenmesi gerektiğini anlamaya yardımcı olur. Bu sınıflandırma, iş süreçlerinin önceliklerini belirlemeye ve felaket sonrası iş sürekliliğini sağlamaya yardımcı olur.Kritik Süreçlerin Belirlenmesi ve Sınıflandırılması


Müşteri tercihleri ve alışkanlıkları da dahil olmak üzere büyük veri setleri kullanılarak işletmeler müşterilere özel ürünler ve hizmetler sunabilirler. Bu, işletmelerin müşterileri daha iyi anlamalarını ve onlara kişiselleştirilmiş hizmetler sunmalarını sağlar.Etkili İletişim Planı


Bir felaket durumunda etkili bir iletişim planı, tüm paydaşlar arasında koordinasyonu sağlamak için hayati öneme sahiptir. Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve diğer ilgili taraflarla düzenli ve net bir iletişim, felaket sonrası dönemde karmaşıklığı azaltmaya yardımcı olabilir.Sonuç olarak kriz anlarında iş sürekliliği ve felaket kurtarma stratejileri, modern iş dünyasının kaçınılmaz bir parçasıdır. Dikkatli planlama, düzenli testler ve sürekli gözden geçirme, işletmelerin beklenmedik durumlar karşısında dayanıklı olmalarına ve hızlı bir şekilde normale dönmelerine yardımcı olabilir. Bu, sadece finansal kayıpları en aza indirmekle kalmaz, aynı zamanda işletmelerin müşteri güvenini ve marka itibarını korumalarına da yardımcı olur.Hayata uyumlu teknolojilerle geleceğinizi şekillendirmenize yardımcı olan Doğuş Teknoloji, iş sürekliliğini korumak için çeşitli hizmetler sunuyor. İnsan odaklı hizmet politikasıyla geleceğinize yatırım yapan Doğuş Teknoloji ile kriz anlarını başarılı bir şekilde yönetebilirsiniz. Tek yapmanız gereken ihtiyacınız olan doğru hizmeti seçmek.

Popüler Yazılar

GPT-4-Chat GPT(304 x 140 px)
GPT-4 Nedir? GPT-4 Nasıl Kullanılır?

Günümüzde yapay zeka (AI), hayatımızın her alanında giderek daha fazla yer ediniyor. Bu alandaki gelişmelerden biri de büyük dil modelleri (LLM) olarak bilinen AI modellerinin gelişimidir.GPT-4'ün özelliklerini, yeteneklerini ve potansiyel kullanım alanlarını inceleyeceğiz.

Ar-Ge

27 Aralık 2023 | 4 dk okuma

büyük
Kurumsal Farkındalık Yönetiminde Teknoloji Kullanımı

Kurumsal dünyada başarılı bir farkındalık yönetimi, gün geçtikçe daha kritik hale gelir

Bilgi Güvenliği

18 Ekim 2023 | 4 dk okuma

(304_×_140_px)
Veri Tahminlemesi ile Kararlarınızı Verilere Dayandırın

Kararlarınızın geleceği şekillendirdiğini bilmek sizi endişelendiriyor olabilir. Ancak yalnızca sezgileriniz üzerinden hareket etmek zorunda olduğunuzu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 21. yüzyılın dijital çağında veri tahminlemesi, karar alma süreçlerinde büyük bir dönüşüm sağlıyor. İşte veri tahminlemesinin karmaşık dünyası! Kararlarınızı verilere nasıl dayandırabilirsiniz? Gelin, birlikte inceleyelim.

Veri Çözümleri

24 Ağustos 2023 | 5 dk okuma

Compliance_and_Permission_Management_Privacy_and_Data_Protection_(378_×_240_px)
Veri Uyumluluğu ve İzin Yönetimi

Veri uyumluluğu ve izin yönetimi, kullanıcı gizliliği ve veri koruması açısından önemli bir ilişkiye sahiptir. Veri uyumluluğu, ilgili veri koruma mevzuatlarına ve standartlara uygun bir şekilde verilerin işlenmesini ve korunmasını sağlarken, izin yönetimi ise kullanıcıların verilerinin nasıl kullanılabileceğine dair kontrolleri içerir. Veri uyumluluğu, chatbotların gizlilik politikalarının, kullanıcıların verilerinin işlenmesi ve saklanmasıyla ilgili geçerli mevzuata uygun olarak hazırlanmasını gerektirir. Özellikle Avrupa Birliği'nde Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) gibi veri koruma düzenlemeleri, chatbotların kişisel verileri işleme süreçlerinde uyulması gereken çeşitli prensipler ve gereklilikler sunar. Bunlar arasında veri minimizasyonu, şeffaflık, veri erişimi ve kullanıcılara veri işleme süreçlerine rıza verme hakkı gibi konular yer alır.

Veri Uyumluluğu

21 Temmuz 2023 | 4 dk okuma

listing
CRM ve Pazarlama Otomasyonu Nedir?

CRM (Customer Relationship Management), müşteri ilişkilerini düzenleme ve yönetme anlamını taşır. İşletmelerin potansiyel müşteri kitlesi ile etkileşimlerini izlemek, yönetmek ve geliştirmek için kullandığı bir strateji ve teknoloji sistemidir. CRM, müşteri bilgilerini toplamak, depolamak, analiz etmek ve bu bilgilere dayalı olarak daha iyi müşteri deneyimi ve ilişkileri oluşturmak için kullanılır. CRM, müşterilerle ilgili bilgileri tek bir merkezi veri tabanında toplar ve bu bilgileri kullanarak müşteri etkileşimlerini takip eder. Bu veri tabanında müşteri iletişim bilgileri, satın alma geçmişi, destek talepleri, tercihleri ve diğer ilgili bilgiler yer alır. CRM, bu verilerin analizini yaparak müşterilerin ihtiyaçlarını, eğilimlerini ve davranışlarını anlamayı ve buna göre stratejiler geliştirmeyi sağlar.

CRM

23 Haziran 2023 | 4 dk okuma

Yapay_Zeka_Stratejileri_(620x473)
Yapay Zeka Destekli Stratejiler ile Üstün Müşteri Deneyimi

Günümüz iş dünyasında müşteri deneyimi sadece bir tercih değil, aynı zamanda işletmelerin başarısı için kritik bir unsurdur. İyi bir müşteri deneyimi; müşteri bağlılığını artırabilir, marka itibarını yükseltebilir ve rekabet avantajı sağlayabilir. Yapay zeka destekli stratejilerin yükselişi, işletmelerin müşteri deneyimini geliştirmek için kullanabilecekleri yeni araçlar sunar. Bu teknolojiler, müşterilerle daha kişiselleştirilmiş, duyarlı ve etkileşimli bir şekilde iletişim kurmaya ve işletmelere daha üstün bir müşteri deneyimi sunmaya yardımcı olabilir. Ancak yapay zeka destekli stratejilerin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için doğru strateji ve uygulamaların belirlenmesi önemlidir.

Yapay Zeka

08 Haziran 2023 | 4 dk okuma

Yazılım_Servisi_Nedir_(620x473)
Yazılım Hizmeti Nedir?

Günümüzde işletmeler, verimliliklerini artırmak ve rekabet güçlerini korumak için teknolojiyi kullanmak zorundadır. Yazılım hizmetleri, işletmelerin iş süreçlerini optimize etmelerine ve daha verimli hale getirmelerine yardımcı olur. Türkiye’nin en büyük yazılım şirketleri de müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak onların hedeflerini en iyi şekilde anlayarak, müşterileri için en uygun yazılımı geliştirir.

Yazılım Geliştirme

10 Mayıs 2023 | 5 dk okuma

OKTA_IAM_(620x473_px)_(3)
Kimlik ve Erişim Yönetimi

Kimlik Erişim Yönetimi (Identity Access Management- IAM), bir organizasyonun, kullanıcıların dijital kaynaklarına erişimlerini kontrol etmek, yönetmek ve denetlemek için kullanılan bir dizi teknoloji, politika ve süreçtir.

Bilgi Güvenliği

28 Nisan 2023 | 5 dk okuma