AR-GE Merkezi

Ar-Ge yatırımlarımızla geleceğin teknolojisini şekillendiriyoruz.

Doğuş Teknoloji olarak, 2017 yılından beri Türkiye'nin önde gelen Ar-Ge merkezlerinden biri olarak yazılım ve bilişim teknolojileri alanında öncü çalışmalar yürütüyoruz. Ar-Ge'ye olan inancımız ve yatırımlarımızla yürüttüğümüz çalışmalarla yazılım ve bilişim sektörüne ışık tutuyoruz. TÜBİTAK ve EUREKA onaylı projelerimiz ve patentlerimiz ile Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

AR-GE MERKEZİ BAŞARILARIMIZ

  • 2022 yılında yazılım ve bilişim teknolojileri şirketleri arasında Ar-Ge yatırımları sıralamasında 7. sıraya yükseldik.
  • Yurt içinde TÜBİTAK 1501 destekli 4 Ar-Ge projemiz başarıyla tamamlandı.Uluslararası çalışmalarımız bünyesinde bulunan Eureka kümelerinden 5 Ar-Ge projemiz onay aldı.
  • 2017'den bugüne kadar toplam 44 patent başvurusunda bulunduk.7 patentimiz ise Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından onaylandı.
  • ITEA & TÜBİTAK 1509 onaylı devam eden 3, EUREKA & TÜBİTAK 1509 onaylı devam eden 1 projemiz olmak üzere toplam 4 uluslararası aktif projemiz bulunuyor.
part-image
Üniversite İş Birliği Türü İş Birliği Açıklaması
Kadir Has Üniversitesi / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi TÜBİTAK-2244 Sanayi Doktora Programı "Otomotiv Sektöründe Satış Sonrası Hizmetler İçin Makine Öğrenmesi Çözümlerinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında işbirliği
Ankara Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi Akademik Danışmanlık "Speech to Text" alanında akademik danışmanlık
Bilgi Üniversitesi / Hukuk Fakültesi Akademik Danışmanlık Bilişim Hukuku alanında başta KVKK & GDPR olmak üzere uyum süreçleri üzerine akademik danışmanlık
Bilgi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik Danışmanlık "Yetenek Yolculuğu" projesi kapsamında Örgütsel Psikoloji alanında akademik danışmanlık
İstanbul Teknik Üniversitesi / Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Akademik Danışmanlık • "OMD - Optimal Management of Demand" ITEA3 Call7 Labelled & 1509 TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projesi kapsamında işbirliği
• "Zeyrek - Otomotiv Destek Kanalları Diyalog Sistemi" 1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projesi kapsamında işbirliği
• "Doğal Dil İşleme" alanında akademik danışmanlık
İstanbul Teknik Üniversitesi / Endüstri Fakültesi Akademik Danışmanlık "Digital Depo - Yedek Parça Depo Sipariş Yönteminde Yenilikçi Bir Tahminleme Yaklaşımı ve Toplama Eniyilemesi" 1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projesi kapsamında akademik işbirliği
İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Danışmanlık • "Smart Medya" projesi kapsamında akademik danışmanlık
• "Big Data" alanında akademik danışmanlık
Sabancı Üniversitesi / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Akademik Danışmanlık "Pascal - Yeni Nesil Filo Kiralama ve Fiyatlandırma Karar Destek Sistemi" 1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projesi kapsamında işbirliği
Yıldız Teknik Üniversitesi / Mühendislik Mimarlık Fakültesi Akademik Danışmanlık "D-SUİT  Çalışan Odaklı Kurumsal Süreç Otomasyon Platformu" projesi kapsamında akademik danışmanlık
Sabancı Üniversitesi / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sanayi Odaklı Projeler Programı • "Ekspertiz Talep Tahmini Ve Personel Lokasyon Planlama" projesi kapsamında iş birliği
• "Araç Muayene İstasyonlarında Araç Park Yeri ve Bekleme Sürelerinin Optimizasyonu" projesi kapsamında işbirliği
• "Araç Muayene Sistemlerinde Hata ve Suistimallerin Engellenmesi" projesi kapsamında işbirliği
• "Araç Değer Kaybı Tahminleme" projesi kapsamında işbirliği
• "Data ve İş Analitiği alanlarında Servis Entegrasyon kapsamında Vardiya Yönetim/Planlama ve
• "Sigorta alanında Müşteri Skorlama ve Akıllı Müşteri Dağım Sistemi" projesi kapsamında işbirliği
• "Data ve İş Analitiği alanlarında Servis Entegrasyon kapsamında Vardiya Yönetimi" projesi kapsamında işbirliği
• "Sigorta Yazılımları ile Acenta Komisyon Planlama" projesi kapsamında işbirliği
Sabancı Üniversitesi / Yönetici Geliştirme Birimi Eğitim 6 aylık Veri Bilimi Eğitimi
Makale & Bildiri Başlığı Konferans & Dergi
Development of Goal-Oriented Dialogue Systems for Customer Services in Automotive Industry IEEE Xplore
Automated Glossary Extraction from Collaborative Requirements Models IEEE Xplore
A Distributed Message Queuing Mechanism for a Mailing System with High Performance and High Availability IEEE Xplore
The Modernization of an ERP Application with Agile Methodology in The Automotive Sector in Turkey ACM Digital Library
Combining Domain Knowledge & Machine Learning: Making Predictions using Boosting Techniques ACM Digital Library
An Initial Study of Machine Learning Underspecification Using Feature Attribution Explainable AI Algorithms: A COVID-19 Virus Transmission Case Study Springer
A Novel Approach for Optimizing the Supply Chain: A Heuristic-Based Hybrid Algorithm Hindawi
Tarihsel Olayları Çözümlemede Metin Madenciliği: Nutuk Üzerine Bir Uygulama Atatürk Yolu
En Küçük Kareler Regresyonuna Alternatif Bir Yöntem: Kantil Regresyon Avrasya Uluslararası Araştırmalar
The Implementation of Smart Contract via Blockchain Technology in Supply Chain Management International Conference on Artificial Intelligence and Blockchain Technology (AIBT 2021)
Workforce Planning in Restaurants using Ensemble Learning Methods The 4th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA 2021)
Forecasting Customer Collection Using Machine Learning Approaches The 4th International Conference on Data Science and Applicationas (ICONDATA 2021)
Forecasting Faulty Parts of the Vehicles Visiting the Service Stations The 4th International Conference on Data Science and Applicationas (ICONDATA 2021)
Workload Forecasting of Warehouse Station The 4th International Conference on Data Science and Applicationas (ICONDATA 2021)
Design Thinking Approach in Front-end Based Development The 4th International Conference on Data Science and Applicationas (ICONDATA 2021)
Forecasting the Next Maintenance Dates of Passenger Cars The 4th International Conference on Data Science and Applicationas (ICONDATA 2021)
Evaluating the Correctness of Explainable AI Algorithms for Classification The 18th The Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI 2021 )
Evaluating Feature Attribution Explainable AI Methods on Nonmonotonic Datasets Generated with Abstract Argumentation The 18th International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR 2021)
Optimization of Customer Assignment Problem for Call Center Employees with Genetic Algorithm The 1st International Congress on Artificial Intelligence and Data Science (ICADA 2021)
Car Insurance and Traffic Insurance Renewal Prediction with Machine Learning Methods for Call Center Assignment and Scheduling Problem The 40th Congress on Operations Research/Industrial Engineering (YAEM 2021)
Image Classification Using Deep Learning Algorithms 20th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (EYİ 2020)
Combining Domain Knowledge & Machine Learning: Making Predictions using Boosting Techniques The 3rd International Conference on Advances in Artificial Intelligence (ICAAI 2019)
A Novel Approach to Predict the Spare-Part Order Levels focusing on Automotive Industry 25th International Conference on Multiple Criteria Decision Making (MCDM 2019)
Implementation of an Enterprise-Level Open Source APM System and Comparisons with Alternatives Using the MCDM Methods 25th International Conference on Multiple Criteria Decision Making (MCDM 2019)
Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği IV. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (UBMK 2019)
Spontane Gönüllüler İçin Tasarlanmış Afet Yardım Sistemi 2. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu (ISHAD2018)
Başvuru Numarası Buluş Adı Tescil Tarihi Başvuru Numarası
2017/03165 Fiyat Teklifi Belirleme Sistemi 8.11.20212017/03165
2017/03165Fiyat Belirleme Sistemi8.11.20212017/03165
Konu: Satış görevlilerinin belirli bir servis/ürün için müşterilerine sunabilecekleri fiyat teklifini belirlemelerine ve müşteriye teklif edilen fiyatın indirim kalemleri gibi bileşenlerini dinamik olarak görüntülemelerine olanak sağlayan bir sistemdir. Satış görevlilerinin müşteri ile alışveriş esnasında müşterilere hızlı bir şekilde fiyat teklifi belirleyebilmeleri ve belirledikleri fiyat teklifinin bileşenleri olan indirim bilgilerini takip edebilmeleri sağlanmaktadır.
2017/03326 Ürün Siparişi ve Satışı İçin Bir Destek Sistemi 3.12.20212017/03326
2017/03326Ürün Siparişi ve Satışı İçin Bir Destek Sistemi3.12.20212017/03326
Konu:Satılan ürünlerin model, marka ve içerdiği aksesuarlar gibi özellikleri baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda distribütör firmalarına oluşturdukları siparişlerde ve bayilere ürün dağıtımlarında destek sağlayan bir sistem ile ilgilidir. Satılan ürünlerin ve ürünlerin farklı çeşitlerinin toplam satışlar içerisindeki paylarının belirlenmesi sayesinde firmanın görevli personelinin sipariş ve dağıtım planlamaları için bir destek mekanizması sağlanmaktadır.
2017/03858 Adres Verileri İçin Bir Kontrol ve Yönetim Sistemi 1.04.20212017/03858
2017/03858Adres Verileri İçin Bir Kontrol ve Yönetim Sistemi1.04.20212017/03858
Konu: Dijital ortamlarda oluşturulan adres verilerinin belirli formatlara uygun olarak hazırlanmasını ve kayıtlı adres verileri ile benzerlik kurularak kontrol edilmesini sağlayan bir sistemdir. Kullanıcıların dijital olarak oluşturdukları adres bilgilerinin veri manipülasyonları (temizleme ve tamamlama) ile standart formata dönüştürülmesi ve kayıt altında tutulan adres bilgileri ile benzerliklerinin hesaplanması gerçekleştirilmektedir.
2017/05761 Kural Bazlı Otomatik Veri Aktarımı İçin Bir Sistem 1.04.20212017/05761
2017/03858Kural Bazlı Otomatik Veri Aktarımı İçin Bir Sistem1.04.20212017/05761
Konu: Farklı veri kaynaklarından aldığı verileri kural bazlı formatlayarak farklı protokollere sahip veri kaynaklarına belirlenen tanımlar doğrultusunda aktarımını gerçekleştiren bir sistemdir.Veri kaynakları arasında tanımlanan kurallar doğrultusunda otomatik veri aktarımı için işlemler gerçekleştirilmektedir.
2017/10002 Ürün Çeşitliliği ve Fiyatlandırması İçin Bir Sistem 20.04.20212017/10002
2017/10002Ürün Çeşitliliği ve Fiyatlandırması İçin Bir Sistem20.04.20212017/10002
Konu: Müşterilerine ürün/servis sunan firmaların müşterilerinden ürün/servislerine dair topladığı geri bildirimler doğrultusunda otomatik olarak ürün/servis – özellik kombinasyonları oluşturan ve oluşturduğu kombinasyonların fiyatlandırmasını gerçekleştiren bir sistemdir. Firmaların ürün/servis çeşitliliği sağlamaları ve ürün/servislerin önceden fiyatlandırmasını gerçekleştirmeleri ile müşteri memnuniyetsizlikleri engellenmektedir.

Ulusal ve Uluslararası Projeler

Doğuş Teknoloji, Ar-Ge Merkezinde ulusal ve uluslararası Ar-Ge projelerine imza atmaktadır. Horizon ve Eureka programı altınaki tüm kümelerde yeni iş birlikleri ve teknolojileri deneyimleyerek Ar-Ge proje çalışmalarını yürütmektedir.

Konu: Hizmet sağlayıcıların kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmalarına, gelen çağrıları hatasız bir şekilde doğru uzmana/sağlayıcıya tahsis etmelerine ve sorunun en iyi çözümü ile en doğru yerde olmalarına yardımcı olan bir yazılım aracı geliştirme projesidir.

Sektör: Tüketici elektroniği

Odak Alanı: Doğal Dil İşleme

DT’nin Katkısı: Tüketici elektroniğine yönelik web sitesi üzerinden yapılacak arıza bildirimlerinin NLP metodunu kullanılarak cevaplandıracak bir sistemin geliştirilmesidir.

Konu: Filo kiralama ve 2. el araç satış sürecinde, araç değer kaybını (Artık Değer-Residual Value) makine öğrenmesi yöntemiyle tahminleyen karar destek sistemini ve bu sistemi kullanan operasyonel filo araç kiralama platformunu geliştirme projesidir.

Sektör: Otomotiv Filo Kiralama ve 2. El Araç Satış

Odak Alanı: Makine Öğrenmesi

Konu: Otomotiv sektöründeki şirketlerin müşteri ilişkileri destek kanallarını (çağrı merkezleri, web siteleri ve WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Microsoft Teams, Telegram, Slack vs. gibi platformlar) makine öğrenimi, derin öğrenme ve doğal dil işleme tekniklerini kullanarak genişletmelerini sağlayan akıllı bir Türkçe sanal asistan/chatbot geliştirme projesidir.

Sektör:Otomotiv Çağrı Merkezi

Odak Alanı:Doğal Dil İşleme

Konu:Yedek parça deposunda sipariş toplama sürecini daha hızlı, verimli ve maliyet avantajlı hale getirmek üzere geliştirilen bir projedir. Projede toplama algoritması, sipariş toplama süresi tahmin modeli ve simülasyon modeli geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Geliştirilen toplama algoritması ile iş emirlerinin en uygun şekilde oluşturulması ve iş istasyonlarına ataması yapılmıştır. Bu sayede toplama personellerinin mobil el terminalleri üzerinden ilgili iş emirlerine ulaşarak en uygun rotada ve en kısa zamanda parça toplama sürecini yönetmeleri sağlanmıştır.

Sektör: Otomotiv Yedek Parça Deposu

Odak Alanı: Doğrusal Regresyon & Optimizasyon

Konu: Günümüzde çok hızlı gelişen yazılım geliştirme teknolojilerine uygun en güncel yazılım mimarileri kullanılarak yazılım ekiplerinin daha hızlı proje geliştirebilecekleri ve geliştirilen projelerin mikro servis mimarisi ile daha kolay ölçeklenebileceği ve daha az hata eğiliminin olacağı bir uygulama geliştirme çatısı projesidir.

Sektör:Yazılım Çözümleri

Odak Alanı:Serverless Computing

Konu: Son kullanma tarihini dolduran, nakliye ya da depolama sırasında hasar görerek kullanılmaz hale gelen, maddi değerlerinde azalış gösteren otomotiv yedek parçalarının fiziksel olarak imha edilmesine yönelik sürecin Hyperledger Blockchain altyapısı kullanılarak akıllı sözleşmeler ile yönetilmesi ve takip edilmesi projesidir.

Sektör:Otomotiv Yedek Parça İmha Süreci

Odak Alanı:Blockchain

Konu:Zubizu 3.0, sadakat ve finans çözümlerini birlikte sunan bir mobil uygulamadır. Sadakat hizmetleri kapsamında müşterilere anlaşmalı işyerlerinde Zubizu QR kod ile yapılan işlemlerde, cüzdanlarında bulunan bakiye ile yapacakları harcamalarında veya saklı kart harcamalarında anında indirim, hesaba geri iade (cashback) ya da ayrıcalıklı hizmet fırsatları sunulmaktadır. Zubizu 3.0'da sadakat uygulamalarına finans işlemleri (eft, havale, fatura ödeme, harcama bölüş) eklenmiştir. Zubizu 3.0'ın yazılım altyapısı tamamen microservis mimaride, event sourcing yaklaşımı benimsenerek açık kaynak kodlu teknolojiler ile geliştirilmektedir.

Sektör:Yaşam Tarzı, Sadakat ve Finans uygulaması

Odak Alanı:Active-Active Multi Datacenter Kullanımı & Reactive & Highly Available and Auto Acalable Application Development

WINLAND AR-GE OYUNLARI

part-image
 • Her yıl Ar-Ge’ye verdiğimiz önemin bir parçası olarak tasarladığımız Ar-Ge Oyunları programımız ile yarışmaya katılarak Ar-Ge görevlerini yerine getiren ekip arkadaşlarımızı ödüllendiriyoruz.
 • 2017’den bu yana çeşitli kriterlerle puanlamaların yapıldığı yarışmamızda, kriterleri karşılayan ve yüksek puanlar alarak sıralamaya giren ekip arkadaşlarımız ödüllerin sahibi oluyor.
 • Puanlama sisteminde teşvik ve destek programına başvuru, teknik rapor yazımı, bitirme projesi tamamlama, çeşitli yurt içi ve yurt dışı destekli programlara katılımlar, Ar-Ge yönetim ofisinin belirlediği teknik yazılar gibi çeşitli kriterler yer alıyor.
 • 2024’te sıralamaya girecek 75 ekip arkadaşımız kazandıkları millere göre 750.000 TL’lik ödülden pay alacaklar.
;