Bilgi Toplumu Hizmetleri

Bilgi Toplumu Hizmetleri ISO/IEC 20000-1:2011 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi


Yönlendirilmiş Mesaj. Doğuş Teknoloji; dünya standartlarına paralel ve uyumlu olarak sektörde rekabet üstünlüğü yaratma yolunda bir adım daha atmıştır.

Bu yaklaşım doğrultusunda Doğuş Teknoloji; kurduğu “bilgi güvenliği yönetim sistemi” ile ürün ve hizmetlerindeki güvenceyi ve istikrarı sürdürme yolundaki vizyonunu, bilgi varlıklarının yönetilmesine verdiği önem ile tekrar ortaya koymuştur.

Şirketimiz, başarılı yönetim sistemi kurulumu ve denetim süreci sonrasında sertifika almaya hak kazanmış ve 25.11.2013 tarihi itibari ile standartlara uyumu tescil edilerek “E-Fatura Uygulamaları / Özel Entegratör” kapsamındaki “ISO/IEC 27001:2017 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ” sertifikasını almıştır.


ISO 22301:2012 Toplumsal Güvenlik - İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri - Gereksinimler

Doğuş Teknoloji; ISO 22301 yönetim sistemi kurulumunu gerçekleştirerek, beklenmedik durumlar ekseninde iş sürekliliğini sağlanacak hizmetleri ve sorumlu iş birimlerini belirlemiş, izleyecekleri yolları ve yöntemleri oluşturmuştur.

Şirketimiz, başarılı yönetim sistemi kurulumu ve denetim süreci sonrasında iş sürekliliği sertifikası almaya hak kazanmış ve 15.12.2014 tarihi itibari ile standartlara uyumu tescil edilerek “E-Fatura Uygulamaları / Özel Entegratör” kapsamındaki “ISO 22301:2012 TOPLUMSAL GÜVENLİK- İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ – GEREKSİNİMLER” sertifikasını almıştır.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Doğuş Teknoloji olarak, “Bilgi Güvenliği Politikamızla” varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerinin korunmasını ve risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesini sağlamaktayız.

İş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla; “bilgi güvenliği yönetim sistemimizin” ISO/IEC 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmekteyiz.

Şirketimiz bu politikanın uygulanması ile, yasal zorunluluklara uymayı, üçüncü taraflarlar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümlere uymayı, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı, güvenlik olaylarından doğan her türlü gelir veya fırsat kaybını en aza indirmeyi, bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı, ilkeleri olarak belirlemiş ve ilgili taraflara sunmuştur.

 

HİZMET YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Doğuş Teknoloji uluslararası bir standart olan ISO/IEC 20000 temelli bir “BT Hizmet Yönetim Sistemi” politikası ile, BT hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesini, en iyi uygulamalara uygun hale getirilmesini ve hizmet süreçlerinin müşteri odaklı yönetilmesini amaçlamış ve güvence altına almıştır.

Hizmet Yönetimi Politikası ile Doğuş Teknoloji, bünyesindeki hizmet yönetim sisteminin nasıl planlanacağını, kurulacağını, işletileceğini, gözlemleneceğini, sürdürüleceğini ve iyileştirileceğini tanımlar.

Doğuş Teknoloji tüm hizmet yönetimi süreçlerini; yenilikçi, çözüm odaklı, yüksek katma değerli ürün ve hizmet anlayışıyla ve müşteri memnuniyetine odaklanarak geliştirmeyi, sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemiştir. Belirlediği prosesler ile, kaynakların daha verimli ve etkin kullanımını, hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artışı, hizmetlerini hedeflediği kalite seviyesinde sürdürmeyi, risklerini doğru ve zamanında yönetmeyi, iş süreçlerinin tabii olunan yasa, mevzuatlar ve gereksinimlere uyumlu olarak yönetilmesini, iş ilişkileri politikaları ile paydaşları ile uyumlu ve etkin bir iletişimi ilke olarak benimsemiştir.

Doğuş Teknoloji; müşterilerine sunduğu hizmetlerde hedeflediği kalite seviyesini sağlamaya ve sürdürmeye verdiği önemi, ISO20000 “Hizmet Yönetim Sistemi” sertifikasını alarak ortaya koymuştur.

 

İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKAMIZ

Doğuş Teknoloji, büyüyen ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir kuruluş olarak, iş sürekliliğinin sağlanmasının tüm paydaşlar açısından önemini üst yönetim seviyesinde tanımakta ve kabul etmektedir. Bu anlamda operasyonun sürekliliğini sağlamak amacıyla, ihtiyaçlar doğrultusunda belirlediği kapsam dahilinde Doğuş Teknoloji, ISO22301 uyumlu bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) oluşturmuştur.

Oluşturulan iş sürekliliğimize yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla; standardın gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, iş sürekliliğine yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi, kritik süreçlerin ve süreçleri destekleyen kaynakların devamlılığını sağlayacak iş sürekliliği planlarının oluşturulması, test ve tatbikatlar ile gözden geçirilmesi, farkındalığı artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte, bütünleşik bir şekilde yönetmekteyiz.

Doğuş Teknoloji, bu İSYS politikasının tüm organizasyona, ilgili paydaşlara ve üçüncü partilere duyurulması ile birlikte; kapsam dahilindeki hizmetlere ilişkin iş sürekliliğinin Doğuş Teknoloji bünyesinde ve hizmet aldığı tedarikçilerde uygulandığını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

MICROSOFT GOLD CERTIFIED PARTNER

Müşterilerine en iyi hizmeti sunma amacıyla faaliyetlerini gerçekleştiren Doğuş Teknoloji, alanında uzman çözüm ortakları ile güçlü işbirlikleriyle büyüme stratejisini uygulamaya devam ediyor.

Microsoft ile kritik projelere imza atan Doğuş Teknoloji, elde edilen tecrübe ve avantajları müşterilerine yansıtarak hizmet kalitesini arttırıyor.

Bu bağlamda Doğuş Teknoloji Microsoft ile işbirliği çerçevesinde, Microsoft çözüm ortaklığının en üst seviyesini oluşturan "Gold Partner" unvanını almıştır


İŞ'te EŞİT KADIN SERTİFİKASI

Doğuş Teknoloji olarak, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek iş birliğinde yapılan bağımsız değerlendirme sonucunda, 14.11.2023 tarihinde, iki yıl geçerli İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı almaya hak kazandık.

“Sürdürülebilirlik” inisiyatifimiz içerisinde, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” odak alanımız kapsamındaki çalışmalarımız, eşit ve adil çalışma koşullarımız ile aldığımız bu sertifika, kurumumuzun bu alandaki politikalarını ve sosyal duruşumuzu temsil etmektedir.

Cinsiyet eşitliği, ayrımcılıkla mücadele ve güvenli çalışma koşulları adına yaptığımız çalışmaları şirket kültürümüzün merkezinde tutmaya devam edeceğiz.


E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR

Katma değerli ürün ve hizmetleriyle müşteri memnuniyetini ve kalite anlayışını önde tutan Doğuş Teknoloji, müşterilerine sunduğu hizmet yelpazesi ile fark yaratmaya devam ediyor.

Özel Entegrasyon e-Fatura Çözümü ile, müşterilerine yüksek kalite ve standartta elektronik fatura oluşturma, gönderme, alma ve arşivleme hizmetleri sunmak hedefinde olan Doğuş Teknoloji; bu bağlamda, 421 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegrasyon izni alan ilk kurumlar arasında yer almış ve özel entegratör hizmeti vermeye hak kazanmıştır.

 

Sorumlu Kişi: Eray Gözener

E-mail: resmi.basvuru@d-teknoloji.com.tr