ALJ Finans'ın Dijital Dönüşümde Veri Stratejisi Deneyimini Şekillendirdik.

14 Kasım 2023

Doğuş Teknoloji olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, yenilikçi ve özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz. Bu çözümler, geniş bir yelpazede yazılım, donanım, danışmanlık, sistem entegrasyonu ve diğer teknoloji hizmetlerini kapsamaktadır.

3

Hedef, Verinin Etkili Kullanımı

Proje kapsamında ALJ Finans’ın stratejik hedeflerini gerçekleştirmesine destek olacak veri yol haritası belirledik. ALJ Finans’ın Genel Müdürü Volkan Döşoğlu, veri stratejisi konusundaki yaklaşımlarının, verinin etkili bir şekilde kullanılması ve iş hedeflerine paralel bir şekilde yönetilmesini sağlamak olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu;

“Öncelikli hedefimiz Türkiye’nin yenilikçi ve alanında en iyi hizmeti sunan finansman şirketi olmak. Finansman sektöründeki dinamizme hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmek çok önemli. Koyduğumuz iş hedeflerine ulaşabilmek adına elimizdeki veriyi etkin olarak kullanmak stratejimizin odağını oluşturuyor. Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde veri alanındaki uzmanlığıyla tanınan Doğuş Teknoloji ile yol arkadaşlığı yapmayı tercih ettik. Bu konuda doğru tercihi yaptığımızı düşünüyoruz. Zira projenin başından sonuna kadar işinde uzman, çözüm ve başarı odaklı bir ekiple iş birliği yaptığımızı gördük.’’

ALJ'nin veri yönetimi ve veri kullanımı konusundaki durumu, iş stratejileri ile daha etkili bir şekilde entegre edilmesi öncelikli hedefler arasındaydı. Veri varlıklarının daha iyi yönetilmesi, iş hedeflerine uygun bir veri stratejisi geliştirilmesi ve verinin kullanımının en üst düzeye çıkarılması gereken bir çalışma yapılması bu önemli ihtiyaçlar, ALJ'nin büyüme ve operasyonel hedeflerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilmesine fayda sağlandı.

Doğuş Teknoloji Veriden Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Özcan Çavuş ise, iş birliği çerçevesinde yaptıkları çalışmayı şu sözlerle anlattı: “ALJ Finans’ın elinde zengin bir veri bulunuyor. Bu verinin etkili bir şekilde kullanılması, şirketin hedeflerini hayata geçirme çalışmalarında son derece önemli. İş birliğimizin temelini veri stratejisinin ve bu stratejiye uygun yol haritasının belirlenmesi çalışmaları oluşturdu.”

Deneyimle Şekillenen Yol Haritamız

Uzmanlığımız ve tecrübemizden aldığımız güç ile yol haritamızı kolayca belirledik. ALJ'nin stratejik hedeflerini gerçekleştirmesine destek olmak için aşağıdaki hedeflere odaklandık:

 Özcan Çavuş yapılan çalışmanın beş aşamada gerçekleştirildiğini belirtti ve bu aşamaları şu şekilde özetledi: “İlk olarak ALJ Finans’ın mevcut durumunun anlaşılması için veri olgunluk durumu yetenek, teknoloji ve süreç boyutları da göz önüne alınarak belirlendi ve veri olgunluk raporu oluşturuldu. Ardından iş hedefleri ve stratejilerine paralel veri stratejisi geliştirildi. Üçüncü aşamada ALJ Finans’ın yapısına uygun olarak veri yönetişimi için operasyon modeli ve süreçleri tasarlandı. Bir sonraki aşamada veri stratejisini destekleyecek ve iş birimlerinin verilerle karar alması için en uygun veri mimarisinin tasarımı gerçekleştirildi. Son aşamada ise otomasyonu ve gelecek hedeflerini destekleyecek veri analitik yol haritası oluşturuldu.”

• Veri Stratejisi ve Yol Haritası: ALJ Finans, veri stratejisi ve yol haritası oluşturarak gelecekteki veri projelerini daha etkili bir şekilde planlama ve uygulama yeteneği kazandı. Bu, veri varlıklarının daha iyi yönetilmesine olanak sağladı.

• Veri Odaklı İş Rotası: Doğuş Teknoloji'nin katkısıyla ALJ Finans, veri odaklı bir iş rotası oluşturdu. Bu sayede, verinin iş hedefleriyle uyumlu bir şekilde kullanılması ve yönetilmesi sağlandı.

• Teknoloji ve İnovasyon: ALJ Finans, stratejik hedeflerini gerçekleştirebilmek için gereken veri mimarisi ve ileri analitik uygulamaları geliştirdi. Bu, rekabet avantajı sağlamaya ve operasyonel mükemmelliği desteklemeye yönelik makine öğrenimi ve yapay zeka çözümleri için gerekli yetenek ve yetkinliklere sahip olduğunu göstermektedir.

• Veri Odaklı Karar Alma: Veri odaklı karar alma süreçleri güçlendirildi ve iş birimlerinin daha bilinçli ve veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olacak güçlü bir temel oluşturuldu. Sonuç olarak, ALJ Finans, bu danışmanlık süreci sayesinde veri yönetimini, veri kullanımını ve iş stratejilerini daha etkili hale getirerek yol haritasını belirledi.

Doğuş Teknoloji olarak, müşteri odaklılığımız ve işimize duyduğumuz bağlılıkla, geleceğin iş dünyasında daha büyük başarılar elde etmek için çalışmaya ve müşterilerimize özel çözümler sunmaya devam ederek, teknoloji ve veri odaklı dönüşümde liderliğimizi sürdüreceğiz.

Paylaş: