Zubizu operasyonlarının ölçeklenme, modernleşme ve çeviklik kazanmasında Anthos’un dönüştürücü gücünden faydalandık

27 Nisan 2022

3

Müşteri memnuniyetinin hiç olmadığı kadar önem kazandığı günümüzde, şirketlerin dijital çağı yakalaması müşteri bağlılığının korunması için belirleyici bir faktör haline gelmiştir. Müşterilerin ilgi alanlarına göre sunulan özelleşmiş ve kişiselleştirilebilir hizmetler marka sadakatini olumlu yönde etkilemektedir. Pandemiyle birlikte dijitale geçiş hız kazanırken hedef kitle segmenti genişlemiş, rekabet şartları ise zorlaşmıştır. Dijital müşterilerin müşteri deneyimini iyileştirmek için teknolojinin destekleyici gücünü kullanmak, tüm şirketler için zorunluluk haline gelmiştir.

Doğuş Grubu bünyesinde 2014 yılında kurulan Zubizu, her bir kullanıcısına kişiselleştirilmiş deneyim sağlamak için hedefli kampanyaları ile müşterilerinin hayatını iyileştirmeye odaklanmıştır. Yeme-içmeden modaya, seyahatten otomobile, sağlıklı yaşamdan sanat ve eğlenceye farklı yaşam tarzlarına uygun birçok alanda kişiye özel öneri ve içerikler sunan Türkiye’nin ilk yaşam tarzı mobil uygulaması ZUBİZU, veri odaklı bir pazarlama ve sadakat platformu olarak geliştirilip, hayata geçirilmiştir. Zubizu, hizmet kalitesini, teknoloji dönüşümü ile sürekli olarak iyileştirmek için teknoloji iş ortağı olarak bizi seçmiştir. Google Cloud ve Anthos iş ortağı olan Doğuş Teknoloji, Zubizu’nun yerel regülasyon yükümlülüklerine uyum sağlarken bulut teknolojilerindeki dönüşüm sürecinin mimari tasarım, proje yönetimi ve kurulum rollerini başarıyla tamamlamıştır.

Zubizu’nun müşteri veri tabanı ve müşteri güvenilirliği arttıkça, Zubizu’nun operasyonlarını daha istikrarlı ve verimli yürütmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu dönüşüm projesini yürütmek için Zubizu’nun yüksek oranda erişebilir hizmete, IT ekibi için uygun maliyetli ve optimize edilmiş bir yönetime sahip olması ve aynı zamanda verilerin korunması ve finansal hizmetler mevzuatına uyum sağlaması gerekiyordu.

Müşteri deneyimininin iyileştirilmesinde güvenilirlik ve ölçeklenebilirliği teknoloji ile destekliyoruz.

Doğuş Teknoloji liderliğindeki Anthos dönüşüm projesi ile Zubizu’nun uygulamalarının modernleştirerek, yeniden geliştirilmesini ve her yerde güvenli bir şekilde çalışmasını sağladık. Anthos’ a geçişle birlikte bulut hizmetler tek bir platformdan kullanılmaya başlandı. Uygulamalarını Anthos’a geçiren Zubizu, ölçeklenebilirlik, maliyet avantajı ve çalışan eforlarında optimizasyon sağladı.

Bulut dönüşümü, alt yapının yanında kültürel değişimi de beraberinde getirmektedir. Anthos, teknik ekiplerin operasyon eforlarını azalttığı için yaratıcı işlere ayrılabilecek zaman artarak, çalışan memnuniyeti ve kurum kültüründe de olumlu etkiler gözlenmiştir.

Google Anthos dönüşümü ile rekabet avantajı kazanmak

Google Cloud teknolojisinin desteklediği dijital dönüşüm ile Zubizu’nun pürüzsüz bir bulut geçiş yolculuğu geçirmesini sağladık. Böylece, Zubizu’nun iş stratejilerini destekleyerek alt yapı ve geliştirme maliyetlerinde tasarruf sağlamasında ve yenilikçi bir kurumsal kültürünün desteklenmesine yardımcı olduk. Zubizu’nun geniş müşteri ve iş ortaklığı ağı etkileşimi, verinin gücünü bulut teknolojisi ile iyileştirmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Anthos mimarisi ile ölçeklendirilebilirlik, görünürlük ve güvenlikten ödün vermeden aynı platformu hem bulutta hem de şirket içinde aynı anda sağlamak Anthos mimari tasarımıyla sağlandı. Tüm temel kaynaklara ve CI/CD ardışık düzenlerine yalnızca kimlik doğrulama mekanizmasına sahip bir Güvenli VPN bağlantısı aracılığıyla erişilebilmesi sağlandı. Altyapı sistem yönetiminde %100 iyileştirme ölçüldü. Eski ODK altyapısı ile karşılaştırıldığında, güvenlik güncellemeleri ve verimlilik sorununun yanı sıra yönetim zorlukları da aşıldı.

Anthos sayesinde Zubizu, uygulamalarını daha iyi çalıştırmak için halihazırda var olan platformunu çağdaş depolama altyapısıyla entegre etmesine yardımcı olan bir rol üstleniyor. Anthos’un Zubizu’ya sağladığı genel fayda, pazarda benzersiz bir yer ve rekabet avantajları olarak sıralanıyor.

Paylaş: