Google Cloud Partnerliğimizle Doğuş Yayın Grubu İçeriklerinin Takibinin Kolaylaştırılmasına Destek Verdik!

11 Ekim 2022

Doğuş Yayın Grubu, televizyon, radyo ve internet üzerinden sağladığı iletişim kanalları ile 1999’dan beri Türkiye’nin önde gelen yayın kuruluşlarından biridir. Program ve yayın akışının çeşitliliğinden kaynaklanan dikkate değer sayıdaki izleyici kitlesi, ve Doğuş Yayın Grubu’nun teknik ihtiyaçlarını, sürekli olarak kaçınılmaz kılmıştır. Misyonuna, “ insana dokunan ve ileri teknolojiyi kullanan küresel yayıncı olmak” anlayışını ekleyen Doğuş Yayın Grubu’nun yayın ilkelerinden birisi ise son tüketiciye hızlı bir biçimde ulaşmak odağı olmuştur. Bu sebeple, teknoloji ve izleyici arasındaki denge, teknolojik gereksinimin asıl kaynağını oluştururken, taviz verilmemesi gereken prensipler de sorunun çözümüne rehberlik etmiştir.

3

Google Cloud Platform Sayesinde Teknolojik Kapasite Arttırımı!

İlgili denetleyici ve düzenleyici kurum, yayıncıların kapalı altyazı kullanımı zorunlu kılmıştır. Ardından, Doğuş Medya grubu, içeriği düşük seste izlemek isteyenler ve duyma problemi yaşayan bireyler için internet ve televizyon içeriklerine altyazı eklemek için en hızlı ve en iyi çözüme başvurmak için çalışmalar yapmıştır. Gerekli çözüme ulaşılmasında, geleneksel yöntemlerin tercih edilmesinden ziyade altyazı mükemmelliği için hem en son teknoloji hem de kullanım kolaylığı göz önünde bulundurulmuştur. Son etapta, bir insan dokunuşunun yapıldığı “DSub” adlı bir sistem modernize edilmiş bir çözüm olarak sunulmuştur.

D-sub, videolara altyazı ekleme sürecinde veri işleme için Python, ardından otomatik konuşmadan metne çeviri için GCP ASR (Google Cloud Platform Automatic Speech Recognition), API (Application Programming Interface) ve son olarak ASR API'sinin sonuçlarını depolamak için BigQuery kullanmıştır. Daha fazla analiz-modelleme ve kendi kendini denetleyen öğrenme sayesinde yayın ajansından toplanan sonuçlar düzeltilerek, görselleştirme sürecini etkinleştirmesi için Google Data Studio’ya iletilmiştir.

Kendi Kendine Öğrenme Methodu ve D-Sub ile Daha Yetkin Bir İş Çözümü

GCP, ASR, API kullanılarak altyazılardaki hata oranı en aza indirilmiş ve performans, umut verici akademik sonuçlara ve ticari olarak uygulanabilir bir sisteme yol açmıştır. Bulut servislerini kullanan ilk otomatik konuşma tanıma (ASR) sistemi sayesinde altyazı çeviri süresi kısaltılmış ve son kullanıcıya hızlı bir erişim sağlanmıştır. Duyma engeli ile yaşayan bireyler, bu sayede eksiksiz bir içerik izleme deneyimi elde etmişlerdir. Ek olarak, kendi kendine öğrenme metotu sayesinde işgücü ve zamandan tasarruf edilmiş, çalışma arkadaşlarımız geliştirilen ürünün kontrol ve denetim mekanizmasındaki işleyişlere daha çok odaklanma fırsatı yakalamışlardır.   

Paylaş: