Galataport -Google Cloud Müşteri Başarı Hikayesi: Disaster Recovery

29 Haziran 2022

3

Galataport İstanbul, 1.2 kilometrelik sahil şeridi üzerindeki eşsiz mimarisi ve dünya standartlarındaki kurvaziyer limanı ile dünyanın en önemli destinasyon projeleri arasındadır. Tarihi şehir dokusunun modern yaşam alanlarına ev sahipliği yaptığı Galataport İstanbul, ziyaretçilerine kültür ve sanat olanaklarının yanı sıra alışveriş ve gastronomi deneyimleri de sunmaktadır.

Galataport İstanbul, gemi ve liman yönetiminden alışveriş ve yaşam merkezine kadar geniş bir ekosistemi yönetmektedir. Sahip olduğu yaşam alanlarının gereksinimleri ve temas ettiği müşteri kapasitesi bakımından Galataport, profesyonel bir bilişim ve teknoloji altyapısına ihtiyaç duymaktadır. Birçok farklı uzmanlıktan beslenen iş süreçleri, sürekli büyüyen veri trafiğini yönetmek için bütünsel bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Güvenlik, ölçeklenebilirlik odağında yedekliliği sağlamak; yangın, sel gibi doğal afetlerde fiziksel altyapının olası bir hasarına hazırlıklı olmayı gerektirmektedir. Bölgenin yaşam ve teknoloji merkezi olarak konumlanan Galataport; öncelikleri arasına, artan ve kompleksleşen veri büyüklüğü ile herhangi bir kötü senaryoda hizmet kesintilerine karşı korunmak için felaket senaryosu çalışmalarını önceliklendirmiştir.

Google Cloud ile Dayanıklılık Sağlama

Galataport İstanbul’un iş sürekliliğini garanti altına almak istemesi, Google Cloud üzerinde projenin konumlandırılmasında önemli etkenlerden biri olmuştur. Galataport İstanbul uygulamasında, Google Kubernetes Engine (GKE), esneklik ve sürekli hazır bulunabilirlik özellikleri için tercih edilmiş; Kubernetes kümeleri, ölçeklenebilirlik ile uygun fiyatlandırmaya destek olmuştur. Diğer taraftan Galataport İstanbul uygulamasının tek bir bölgede çalışması sebebiyle beklenmeyen bir bölgesel arıza ve ilgili bölgeye güvenlik sağlamak amacıyla çok bölgeli bir çözüme odaklanma ihtiyacını oluşturmuştur. Bu odak, geliştirilmiş ve güvenli bir “Felaket Kurtarma” (disaster recovery) planını tasarlamayı gerektirmiştir.

Galataport İstanbul, Felaket Kurtarma projesinde iş ortağı olarak Türkiye'nin güvenilir bulut hizmetleri çözüm sağlayıcısı ve Google Cloud partneri olan Doğuş Teknoloji’yi seçmiştir. Galataport’un mevcut yatırımları, stratejik hedefleri ve güncel ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarladığımız güvenli bir Felaket Kurtarma planı ile herhangi bir acil durum yaşandığında iş sürekliliğinin minimum düzeyde etkilenmesi için hazırlıklar tamamlanmıştır. Doğru iş ortağı ve doğru bulut teknolojisine sahip olmanın bulut dönüşümündeki kritik önemi göz önüne alınarak, Google Cloud ile ihtiyaca yönelik bir çözüm tasarlanmış, dirençli, esnek yönetilebilen ve uygun maliyetli bir proje teslim edilmiştir.

Bulut Bilişimin Kaldıraç Gücü

İş akışında iyileştirmeleri planlarken, yasal düzenlemeleri de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Doğuş Teknoloji, Türkiye’deki lokal regülasyonlara uyum sağlarken GKE teknolojisinin avantajlarından yararlanmak için Anthos üzerinde bir çözüm mimarisi üzerinde çalışmıştır. Geliştirilen hibrit çözümle Galataport İstanbul, Felaket Kurtarma Projesi’nde Google Cloud ve Anthos’ un iş ortağı olan Doğuş Teknoloji tarafından ayrıntılı bir altyapı topolojisi ile desteklenirken, aynı zamanda Kubernetes kümelerinin de güvenliğini de sağlamıştır. Herhangi bir kesinti yaşamamak adına kurtarma noktaları belirlenmiş, alt ağlar güvenlik protokolleri ile desteklenmiştir. Google Cloud Felaket Kurtarma projesi sonucunda kurtarma noktası ve kurtarma süresi hedefleri iyileştirilmiş, maliyetler azaltılmıştır. Galataport İstanbul, dünyanın en büyük ve en gelişmiş ağlarından birisi olan Google’ın küresel ağındaki ölçeklenebilirlik ve hızlı performansından faydalanmıştır.

Galataport İstanbul’un “Felaket Kurtarma” projesi, verileri etkileyebilecek beklenmedik zararlara karşı dayanıklılık oluşturarak verileri olası kayıp risklerinden korumaktadır. Veri dağıtımı, “Felaket Kurtarma” projesi sayesinde küresel ağlar arasında gerçekleştiğinden, birden fazla veri merkezi, herhangi bir ek maliyet olmadan veri kaybı veya hizmet kesintisine karşı dayanıklılık kazanmıştır.

Paylaş: